4 Aralık 2008 Perşembe

ssk %5 ödeme indirimi

Eylül / 2008 döneminde başllayan yeni uygulama ile artık ssk primleri prime esas kazanç üzerinden %5 indirimli olarak ödenecek. Bu uygulamaya 5580 sayılı teşvik kanunundan faydalananlar ile 1 ytl dahi SGK'na borcu olanlar yararlanamamaktadır.

Maliye 18 ay taksitlendirme 5 aralık 2008 e kadar uzatıldı

Maliyenin vergi taksitlendirmesine başvurmak isteyenler için son şans 5 aralık 2008.
Daha önce 28 kasım 2008 de biteceği açıklanan vergi taksitlendirmelerinin son başvuru tarihi 5 aralık 2008 e kadar uzatıldı.
Taksitlendirdiğiniz vergileri %3 tecil faizi ile 18 aya kadar taksitlendirerek ödeyebiliyorsunuz.

25 Kasım 2008 Salı

maliyenin 18 ay vergi taksitlendirmesi 28 kasımda bitiyor

maliyenin 18 ay vergi taksitlendirmesi 28 kasımda bitiyor, vergi borçlarını taksitlendirmek isteyenler acele etsin.

17 Kasım 2008 Pazartesi

maliyenin 18 ay taksitlendirme dilekçesi

……………Vergi Dairesi Müdürlüğüne/Malmüdürlüğüne
...…..………….
Çok zor durumda olmam nedeniyle dairenize olan borçlarımı defaten ödeme imkanım bulunmamaktadır.
Bu nedenle, dairenize olan ve Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamına giren tüm borçlarımın, anılan Tebliğde öngörülen süre ve şekilde tecil ve taksitlendirilmesini arz ederim.
Vergi Kimlik Numarası *
:
Tarih-İmza-Kaşe

Adı ve Soyadı/Unvanı
:
Adres
:
Telefon
:
Araç Plaka No
:
(Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin)

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen borçlarımın kalan taksitlerini; Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen sürede taksitler halinde ödemek istiyorum.**

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre daha önce tecil ve taksitlendirilmesi için talepte bulunduğum ancak idarenizce değerlendirilmekte olan talebime konu borçlarımın, Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğine göre tecil ve taksitlendirilmesini istiyorum.

Daha önce mahsup talebinde bulunduğum borçlarımın Seri:B Sıra:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında taksitlendirilmesini;

istiyorum.***

istemiyorum.
*
T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır. Mirasçı, kefil, şirket ortağı ve kanuni temsilci gibi amme borçlusu sayılan kişilerin başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu satırda yer verilecektir.
**
Kalan taksit sayısı 18 aydan daha kısa olan borçlular tarafından işaretlenecektir.
***
Bu bölümün işaretlenmesi halinde mahsup taleplerine ilişkin olarak detaylı bilgiler ayrıca verilecektir.

12 Kasım 2008 Çarşamba

5510 Sayılı Yeni SGK Kanunu ve sağlık yardımı

Genel Sağlık Sigortası ( GSS ) 5510 sayılı kanun 1 ekim 2008 den itibaren Türkiye'de yürürlüğe girdi. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK ) sağlık yardımı hakkı sahibi olabilmek için en az 30 gün GSS primi ödeme şartı geldi. Kanundan haberdar olmayan çok kişi ve hatta çocukları 1 kasım 2008 den itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar.Kanuna göre "kişilerin gelir durumuna göre kendisinden GSS primi tahsil edeceksiniz" denilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu herkesten 154 ytl prim istiyor. Gelire göre tahsil edilecek primler ise 25 ytl, 75 ytl ve 154 ytl olarak değişiyor, fakat SGK 25 ytl ve 75 ytl lik primleri tanımam, herkesten 154 ytl prim alırım diyor.SGK da 25 ytl ve 75 ytl prim ödemek isteyenler ise kaymakamlıklara yönlendirilip, yeşil kart almak için başvuruda bulunun deniliyor. Yasa gereğince milletvekilleri ve turistler dışında bütün vatandaşlar GSS kapsamına girmek zorunda. İşsiz, köylü, 18 yaşından büyük çocuklar, ayda 30 günden daha az ssk'lı (4/A'lı) gösterilen işçiler ve isteğe bağlı sigortalılar her ay bankalara giderek GSS primi ödemek zorunda kalacaklar. GSS primi ayda 30 günden az ödenemiyor. 5510 sayılı kanuna göre yukarda bahsettiğimiz kişilerden sigortalı çalışmayan, memur ve bağ-kur lu olmayan kişilerden her ay GSS primi tahsil edilecek.Eğer ayda 10 gün çalışan bir işçi iseniz, 10 günlük GSS primi işveren tarafından geriye kalan 20 günlük GSS primi ise sizin tarafınızdan bankaya ödemenmeli. Aynı kişi eğer prim ödemelerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı sigortalı olmuşsa, bu durumda da her ay 20 günlük emeklilik ve 20 günlük GSS primi her ay bankaya ödenmeli.Hastaneye gittiğinizde 1 ytl prim borcunuz bile bulunsa sağlık yardımından faydalanamayacaksınız.